NOWOŚĆ: Theory of Family Relativity™ – Odrzuć lub Potwierdź Teorię

NOWOŚĆ: Theory of Family Relativity™ – Odrzuć lub Potwierdź Teorię

Cieszymy się, że możemy Wam przedstawić nową opcję – możliwość zaakceptowania lub odrzucenia Teorii Family Relativity – Teorii Względności/Zależności Rodzinnych. Często otrzymywaliśmy od Was zapytania odnośnie dodania takiej funcjonalości, i cieszymy się, że przyszedł czas, aby ogłosić jej wdrożenie!

Jak tylko ogłosiliśmy wprowadzenie Theory of Family Relativity™ – Teorii Względności Rodziny, funkcja ta okazała się przełomową w świecie genealogii. Pomaga ona w jak najlepszym wykorzystaniu Twoich Dopasowań DNA poprzez wykorzystanie informacji genealogicznych ze wszystkich naszych zbiorów ponad 13 miliardów zbiorów historycznych i profili drzew genealogicznych, aby zaoferować teorie na temat tego, jak Ty i Twoje Dopasowania DNA możecie być ze sobą spokrewnieni. Do tej pory jednak, możliwość zaakceptowania, czy odrzucenia teorii nie była możliwa.

Nowość: Zaakceptuj lub odrzuć teorię

Pomimo, iż nasz system działa dokładnie, może się zdarzyć iż wygenerowana teoria nie jest poprawna. Dlaczego? Jak wspomnieliśmy powyżej, teorie te są oparte na zasobach historycznych i danych drzew genealogicznych. Mogą istnieć błędy w drzewach genealogicznych dodanych przez innych użytkowników MyHeritage lub w zasobach historycznych, a czasami technologia używana przez MyHeritage do dopasowania ich do siebie może nietrafnie ocenić stosunek, prowadząc do błędnej teorii.

Uprzednio możliwość potwierdzenia lub odrzucenia teorii nie istniała – każda teoria była dostarczana, niezależnie od tego, czy uważasz ją za trafną, czy nie. Nie było też opcji systematycznego sprawdzania teorii, i zaznaczania tych, które już przetworzyłeś, tak aby nowo przychodzące były łatwiejsze do zauważenia – teraz również wprowadziliśmy i tę opcję!

Z nową funkcjonalnością, możesz potwierdzić teorię, lub też ją odrzucić, jeśli stwierdzisz, że nie jest ona poprawna. Każda teoria, która nie jest ani zatwierdzona, ani odrzucona pozostanie w statusie oczekującym. To może pomóc Ci śledzić teorie, które już przejrzałeś i oceniłeś. Zauważ, że potwierdzenie poprawności teorii nie jest wystarczające samo w sobie i zachęcamy Cię do aktualizacji Twojego drzewa genealogicznego, aby uwzględnić nowe informacje przekazywane w każdej teorii, którą uważasz za poprawną (np. poprzez dodanie osób, których obecnie brakuje w Twoim drzewie, a które są zawarte w teorii).

Gdzie znajdę teorię na stronie?

W celu przejścia do dopasowań DNA, które zawierają teorię, odwiedź zakładkę Podobieństwa DNA i użyj filtrów, aby sprawdzić tylko te dopasowania DNA, które posiadają Theory of Family Relativity™-Teorię Względności Rodziny, jak pokazano poniżej.

Używanie filtrów do przeglądania dopasowań DNA z teorią (Kliknij, aby powiększyć) – Zrzut ekranu pochodzi z angielskiej strony MyHeritage

Używanie filtrów do przeglądania dopasowań DNA z teorią (Kliknij, aby powiększyć) – Zrzut ekranu pochodzi z angielskiej strony MyHeritage

Za każdym razem, gdy dla dopasowania DNA powstaje teoria, informacja ta jest zaznaczona na karcie Dopasowań DNA, jak pokazano na powyższym przykładzie.

Teorię można potwierdzić lub odrzucić w dwóch miejscach: poprzez kliknięcie na kartę: Przejrzyj podobieństwo DNA Match, która zawiera podsumowanie teorii, lub w pełnym widoku teorii, z których oba są wyjaśnione poniżej.

Podsumowujący podgląd teorii

Kliknij na „Obejrzyj podobieństwo DNA Match” na karcie, aby zobaczyć podsumowanie dopasowania. Jeżeli znaleziono teorię, będzie ona wyświetlona w pobliżu górnej części strony. Zostaniesz zapytany, czy teoria ta jest poprawna i wówczas będziesz mógł ją potwierdzić lub odrzucić.

Potwierdzenie lub odrzucenie teorii z widoku podsumowania teorii na karcie Obejrzyj podobieństwo DNA Match (Kliknij, aby powiększyć) – Zrzut ekranu pochodzi z angielskiej strony MyHeritage

Potwierdzenie lub odrzucenie teorii z widoku podsumowania teorii na karcie Obejrzyj podobieństwo DNA Match (Kliknij, aby powiększyć) – Zrzut ekranu pochodzi z angielskiej strony MyHeritage

Po potwierdzeniu teorii, informacja ta zostanie wyświetlona na górze strony. Jeśli zmienisz zdanie, możesz cofnąć potwierdzenie, aby przywrócić jej status do teorii oczekującej. Gdy teoria zostanie potwierdzona, zobaczysz wiadomość z informacją zachęcającą Cię do odwiedzenia swojego drzewa i ręcznego dodania do niego nowych informacji w oparciu o teorię. Na przykład, jeśli teoria skonstruuje ścieżkę pokrewieństwa między Tobą a Twoim Podobieństwem DNA, którą uznasz za poprawną, możesz dodać do swojego drzewa genealogicznego wszystkie osoby pojawiające się na tej ścieżce, a które jeszcze nie znajdują się w Twoim drzewie.

Przeglądanie całej teorii

Kliknij na „Przejrzyj teorię” na karcie Podobieństwa DNA lub „Zobacz pełną teorię” na stronie Przeglądu Podobieństwa DNA, aby uzyskać dostęp do bardziej szczegółowego widoku teorii, który pokazuje, jakie drzewa genealogiczne i zapisy historyczne zostały użyte do jej ustalenia.

Przeglądanie pełnej teorii z karty Podobieństwa DNA (Kliknij, aby powiększyć) – Zrzut ekranu z angielskiej strony MyHeritage

Przeglądanie pełnej teorii z karty Podobieństwa DNA (Kliknij, aby powiększyć) – Zrzut ekranu z angielskiej strony MyHeritage

Wyświetlanie pełnej Teorii poprzez zakładkę Podobieństwa DNA (Kliknij, aby powiększyć) – Zrzut ekranu pochodzi z angielskiej strony MyHeritage

Wyświetlanie pełnej Teorii poprzez zakładkę Podobieństwa DNA (Kliknij, aby powiększyć) – Zrzut ekranu pochodzi z angielskiej strony MyHeritage

Na górze strony pełnego widoku teorii, istnieje opcja potwierdzenia lub odrzucenia teorii.

Potwierdzanie lub odrzucanie teorii z pełnego widoku teorii (Kliknij, aby powiększyć) – Zrzut ekranu pochodzi z angielskiej strony MyHeritage

Potwierdzanie lub odrzucanie teorii z pełnego widoku teorii (Kliknij, aby powiększyć) – Zrzut ekranu pochodzi z angielskiej strony MyHeritage

Teorie, które zostały potwierdzone lub odrzucone

Na liście Podobieństw DNA Match, po potwierdzeniu teorii, będzie ona wyświetlana na karcie Podobieństwa DNA w następujący sposób:

Podobieństwo DNA Match z potwierdzoną teorią (Kliknij, aby powiększyć) – Zrzut ekranu pochodzi z angielskiej strony MyHeritage

Podobieństwo DNA Match z potwierdzoną teorią (Kliknij, aby powiększyć) – Zrzut ekranu pochodzi z angielskiej strony MyHeritage

Tymczasem odrzucona teoria zostanie wyświetlona w taki sposób:

Podobieństwo DNA Match z odrzuconą teorią (Kliknij, aby powiększyć) – Zrzut ekranu pochodzi z angielskiej strony MyHeritage

Podobieństwo DNA Match z odrzuconą teorią (Kliknij, aby powiększyć) – Zrzut ekranu pochodzi z angielskiej strony MyHeritage

Jeśli zmienisz zdanie, możesz kliknąć w „Zobacz teorię”, a następnie cofnąć swoje potwierdzenie lub odrzucenie, przywracając teorię do statusu oczekującej.

Kilka teorii dla jednego Podobieństwa DNA Match

Niekiedy nasz system znajduje wiele teorii dla tego samego dopasowania DNA, dzieje się to w takich przypadkach, kiedy identyfikujemy więcej sposobów pokrewieństwa z danym dopasowaniem. W tychże sytuacjach można wybrać jedną teorię, którą uważa się za poprawną i odrzucić pozostałe. Alternatywnie, jeśli Twoje Podobieństwo DNA Match jest z Tobą spokrewnione na więcej niż jeden sposób, możesz oczywiście potwierdzić wiele teorii lub wszystkie teorie.

Gdy potwierdzisz przynajmniej jedną z wielu teorii, zobaczysz napis: „Zatwierdzona” na karcie Dopasowania DNA. Jeśli odrzuciłeś jedną z teorii, następna przesunie się w górę listy i będzie ona nadal domyślnie wyświetlana na stronie Dopasowania DNA.

Kto może korzystać z teorii?

Theory of Family Relativity™ – Teoria Względności Rodziny jest funkcją premium, tak więc korzystanie z niej wymaga posiadania subskrypcji (Premium, PremiumPlus lub Kompletnej). Użytkownicy, którzy przesyłają swoje surowe dane DNA z innej usługi badawczej i nie chcą zakupić subskrypcji, mogą zapłacić jednorazową opłatę w wysokości 29 USD za zestaw, aby odblokować wszystkie zaawansowane funkcje DNA oferowane przez MyHeritage, w tym Theory of Family Relativity™. Dowiedz się więcej o naszych planach subskrypcji tutaj. Użytkownicy nie posiadający subskrypcji na MyHeritage nadal otrzymają teorie, jednak nie będą mogli przeglądać informacji o nich, czy też odrzucać, lub akceptować.

Dodatkowa funkcja: Filtrowanie dopasowań DNA według grup genetycznych

Dodatkowo chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na inną, niedawno wprowadzoną funkcję. Od momentu wprowadzenia Grup Genetycznych pod koniec 2020 roku, pracowaliśmy nad dalszymi ulepszeniami — w ostatnim czasie, nad możliwością porównywania Grup Genetycznych do tych w Dopasowaniach DNA Match. Kolejnym nowym usprawnieniem, które wprowadziliśmy na stronie Dopasowania DNA, a o które prosili nasi użytkownicy, jest możliwość filtrowania Dopasowań DNA według Grup Genetycznych.

Nowa opcja filtrowania pozwala na przeglądanie wszystkich dopasowań DNA należących do określonej grupy genetycznej na jednej stronie i eliminuje konieczność przewijania dopasowań DNA jedno po drugim, w celu obejrzenia ich Grup Genetycznych. Filtrowanie Twoich Dopasowań DNA pozwala na lepsze zrozumienie wielu dopasowań i skoncentrowanie się na tych, które najbardziej Cię interesują. To może pomóc Ci skoncentrować się na dopasowaniach, które najprawdopodobniej doprowadzą Cię do kolejnego ekscytującego odkrycia w Twoich badaniach historii rodziny.

Oprócz poprzednich opcji filtrowania dopasowań DNA, takich jak szczegóły drzewa, pokrewieństwo, lokalizacja i pochodzenie etniczne, oferujemy teraz możliwość filtrowania według Grupy Genetycznej.

Podobieństwa DNA Matches mogą być filtrowane poprzez kliknięcie w zakładkę „Wszystkie Grupy Genetyczne” i wybranie jednej z opcji z rozwijanego menu. Użyj paska wyszukiwania, aby zlokalizować konkretną grupę spośród 2 114 Grup Genetycznych obecnie dostępnych na MyHeritage.

Filtrowanie Połączeń DNA Match za Grupami Genetycznymi (Kliknij, aby powiększyć) – Zrzut ekranu pochodzi z angielskiej strony MyHeritage

Filtrowanie Połączeń DNA Match za Grupami Genetycznymi (Kliknij, aby powiększyć) – Zrzut ekranu pochodzi z angielskiej strony MyHeritage

Możesz również zastosować kilka filtrów jednocześnie, co pozwala na przykład na filtrowanie dopasowań DNA według grupy genetycznej i konkretnej lokalizacji. Jeżeli wybrany zostanie więcej niż jeden filtr, zostaną one zastosowane łącznie przy użyciu logiki AND. Na przykład, można filtrować swoje Dopasowania DNA, aby zobaczyć wszystkie dopasowania, które mają Grupę Genetyczną „Finlandia (Jakobstad)” oraz zamieszkują w USA, jak pokazano tutaj:

Stosowanie wielu filtrów dla Połączenia DNA Match (Kliknij, aby powiększyć) – Zrzut ekranu pochodzi z angielskiej strony MyHeritage

Stosowanie wielu filtrów dla Połączenia DNA Match (Kliknij, aby powiększyć) – Zrzut ekranu pochodzi z angielskiej strony MyHeritage

Podsumowanie

Baza danych DNA na MyHeritage rozrosła się w ogromnym tempie i na dzień dzisiejszy zawiera 5,1 mln zestawów.

Jako, iż stale dodajemy zasoby historyczne do MyHeritage, a każdego dnia dodawane są nowe drzewa genealogiczne, i informacje, nasi użytkownicy nadal otrzymują nowe Teorie Family Relativity™, które próbują wyjaśnić pokrewieństwo z Podobieństwami DNA Match. Możliwość potwierdzenia lub odrzucenia każdej Teorii Family Relativity™ została zaproponowana przez naszych użytkowników i jesteśmy szczęśliwi, że teraz możemy dostarczyć ją Państwu. Ta nowa funkcjonalność zapewnia naszym użytkownikom możliwość systematycznego przeglądania teorii, podejmowania decyzji na temat ich poprawności i zapewnienia, że nowe informacje nigdy nie zostaną pominięte.

Większość użytkowników DNA na MyHeritage otrzymuje tysiące Dopasowań DNA Match. Możliwość filtrowania dopasowań DNA według Grup Genetycznych pozwala im zagłębić się i skoncentrować na dopasowaniach, które są istotne dla ich badań lub obszarów zainteresowań.

Mamy głęboko nadzieję, że spodobają się Wam te nowo wprowadzone usprawniania. Zaglądajcie na naszego bloga, po informacje o kolejnych nowościach, nowo dodanych zasobach historycznych i innych nowinkach!