6 wskazówek dotyczących pracy z zapisami historycznymi na MyHeritage

W MyHeritage jesteśmy zaangażowani w odkrywanie wyjątkowej historii Twojej rodziny, a częścią tych działań są nasze wysiłki na rzecz ciągłego rozwoju naszej kolekcji zapisów historycznych.

A oto nasze wskazówki, jak zmaksymalizować wykorzystanie naszej bazy dokumentacji akt historycznych:

1. Śmierć nie oznacza końca

Nie przestawaj poszukiwać po znalezieniu jednego zapisu zgonu: pamiętaj, aby zbadać także zapisy dotyczące pochówku i nekrologów, a także dodatkowe zapisy, takie jak testamenty lub zapisy spadkowe. Mogą one dostarczyć dalszych informacji i kontekstu na temat twoich przodków.

2. Zagłęb się w małżeństwa

Gdy znajdziesz akt małżeństwa, rozważ poszukanie powiązanych dokumentów, takich jak ogłoszenia, licencje małżeńskie lub ogłoszenia w gazetach. Może istnieć wiele zapisów związanych z jednym wydarzeniem, a każdy z nich może przyczynić się do lepszego zrozumienia tego faktu.

3. Przejdź o krok dalej, poza Akta Urodzenia

Po odkryciu aktu urodzenia, poszukaj aktów chrztu lub ogłoszeń o narodzinach w gazetach. Podobnie jak w przypadku aktów zgonu i małżeństwa, różne dokumenty mogą wiązać się z tymi kluczowymi wydarzeniami życiowymi.

4. Nie pomijaj drzew genealogicznych

Dzięki niezliczonym użytkownikom tworzącym drzewa genealogiczne na MyHeritage, możesz znaleźć cenne informacje o swoim pochodzeniu. Przesłanie swojego drzewa genealogicznego może pomóc w nawiązaniu kontaktu z dalekimi kuzynami, którzy mogli już dodać szczegóły, których szukasz. Zachowaj jednak ostrożność, ponieważ informacje mogą być niedokładne – zawsze najlepiej jest poprzeć źródła wtórne, takie jak drzewa genealogiczne, informacjami ze źródła pierwotnego, takiego jak akt urodzenia.

5. Sprawdź katalog kolekcji

Nasz katalog kolekcji jest stale aktualizowany o nowe i poprawiane kolekcje. Sortowanie według ostatniej aktualizacji ujawni najnowsze dodatki, pomagając ci być na bieżąco z nowymi możliwościami badań.

6. Skorzystaj z narzędzia Census Helper™

Narzędzie Census Helper™ to świetne narzędzie usprawniające wyszukiwanie. Skanuje drzewo genealogiczne i sugeruje potencjalne dopasowania w określonych spisach ludności.

Dzięki zastosowaniu tych wskazówek możesz upewnić się, że w pełni wykorzystujesz potencjał stale rosnącej bazy danych historycznych MyHeritage. Odkryj historie czekające na opowiedzenie i zbliż się do swoich korzeni, rekord po rekordzie.